DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng nhanh chóng Tận tâm chu đáo, thấu hiểu khách hàng

  • Luôn lắng nghe và tiếp nhận chân thành các ý kiến phản ánh của khách hàng.
  • Đề xuất các phương án giải quyết hợp lý là cơ hội cải thiện hình ảnh với khách hàng, tạo nên lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ.
  • Xử lý toàn diện, khắc phục những thiếu sót từ khiếu nại của khách hàng là căn cứ xác thực nhất để củng cố hoàn thiện quy trình, cải tiến chất lượng dịch vụ tốt hơn.

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Chúng tôi tham gia bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm dịch vụ cung cấp nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

  • Mục đích: nhằm phòng ngừa các rủi ro về sự cố liên quan đến dịch vụ
  • Đối tượng: toàn bộ khách hàng của của Công ty
  • Hạn mức bồi thường : 12 tỷ đồng/ năm

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM