CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM

Cung cấp nguyên vật liệu tươi ngon an toàn

Áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 & HACCP trong tất cả các hoạt động cung ứng nguyên liệu thực phẩm cho khách hàng. Kiểm soát toàn diện từ việc chọn lựa nhà cung cấp có nguồn gốc xuất xứ an toàn, đến việc giao nhận đúng giờ và bảo quản hàng hóa đảm bảo chất lượng thực phẩm tươi ngon và an toàn đến cho người tiêu dùng cuối cùng.