Chúng tôi theo đuổi phương châm quản lý bằng thái độ hợp tác với mọi khách hàng, nhân viên, đối tác và các cơ quan quản lý tại địa phương với hệ thống quản lý minh bạch.

CHỨNG NHẬN:

  1. ISO.
  2. HACCP
  3. HS CERTIFICATE / CƠ SỞ ĐỦ ĐK AN TOÀN VSTP